Upplands Väsby blir Fair trade city

Fair trade logologo

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober att kommunen blir Fair trade city. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom tillgång till en internationell marknad och en möjlighet till ökad försäljning. Kriterierna ställer krav på lönenivån och sätter ett garanterat minimipris för produkten, därtill långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare. Kriterierna reglerar också arbetsvillkoren för anställd arbetskraft, med avseende på de anställdas säkerhet och hälsa.

Upplands Väsbys majoritet verka för en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

 

Lämna en kommentar