Fler bussar till Väsby!

Vi har varit tydliga sedan dag ett. En välfungerande kollektivtrafik är en självklarhet både för kommunen invånare som skall ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett enkelt sätt. För oss är det självklart att man ska klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken. Fler bussar är en förutsättning för att nå ett hållbart … Läs mer

Cykeln en del av Väsbys historia

Cykeln ger frihet och klimatnytta

På 30 minuter når du cirka 10 kilometer på cykel i behaglig fart. Du äger din egen tid och du riskerar inte att drabbas av köer. Cykeln är snabb och smidig. Den gör dig flexibel och fri. Cykeln minskar klimatutsläppen och farliga partiklar som våra barn tar skada av. Cykelstaden Väsby är självklar. Vi ger förutsättningar för Väsbybor att välja cykeln i första hand. För oss är säkra skolvägar viktigt så att det blir en vana för livet. Korta resor ska göras på cykel. Majoriteten av alla vardagsresor i Sverige är kortare än fem kilometer. Det är ett avstånd där cykeln ofta är snabbare än bilen.

Cykeln ger samhällsekonomisk nytta

De investeringar som vi gör i cykelvägnätet är en samhällsekonomisk nytta.

Forskning visar att det blir sex gånger dyrare för dig och samhället om du tar bilen istället för cykeln. Därmed har man för första gången fått en prislapp på hur mycket bilen kostar jämfört med cykeln. Forskaren Stefan Gösslings och hans kollegas studie visar också att om man endast tittar på samhällets kostnader/nytta så kostar en kilometer med bil 0,15 Euro, medan samhället tjänar 0,16 Euro på varje kilometer som cyklas.

Forskning och Kostnads-nytta-analyser visar att investeringar i cykelinfrastruktur och cykelvänlig politik är ekonomiskt hållbart och ger god avkastning.

 Cykeln ger folkhälsa

Cykeln är ett fantastiskt träningsmedel, både för vuxna och barn. Den ger dig motion samtidigt som du tar dig från punkt A till punkt B. Du slår två flugor i en smäll! Studier visar att 30 minuter cykling per dag är tillräckligt för att ge dig flera positiva hälsoeffekter. Det bidrar till att gå ner i vikt, få ner ett högt blodtryck och förhindrar diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

De flesta har råd med cykeln. Cykeln är lättillgänglig och ett billigt färdmedel.  För privatekonomin är cykling smart.

Kommunen har valt att ta in cykeln som en viktig del av verksamheten. Brobackens personal cyklar med de äldre ett fantastiskt sätt att komma ut i vår stad eller till närliggande naturområde.

 

Nya bostäder samt LSS gruppbostad på Baldersvägen

På Baldersvägen har 7 bostäder i bostadsrättsradhus uppförts. Bostäderna är inflyttade. Intill radhusen har kommunen uppfört en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

”Idag fick jag glädjen att inviga vårt fantastiskt fina LSS-boende på Bladersvägen. Det är en viktig del i kommunens strategi för att möta den ökade efterfrågan på LSS-platser, säger Ann Christin Martens (S) ordförande Social och äldrenämnden.”

Alice Bah Kuhnke och Tomas Eneroth möter kulturen i Väsby

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister möter kulturen i Väsby. Messingen bjuder in till scenen, gymnasieskolan, biblioteket, kulturskolan och det nyöppnade Navet. Messingen sjuder av aktivitet från morgon till kväll. Verksamheterna och evenemangen skapar tillsammans en dynamik och miljö som får oss alla att växa. En plats i Väsbys hjärta som ger framtidstro.

Nu utvecklar vi Väsby friluftsområdet

Väsby Friluftsområde

Totalt en 55 miljoners-satsning under 3 år i Kairo/Sättra/Runby där en rejäl upprustning görs som bland annat inkluderar en förbättrad skyltning, gång- och cykelvägar från Sättra till centrala Väsby, förbättrade promenadmöjligheter och motionsspår, omklädningsrum och övernattningsmöjligheter för camping samt ett nytt ridhus.

Lyckad parkfest

Parkfesten den 13 juni blev en succé. Livemusik med grymma lokala artister, god mat, och aktiviteter för både stora och små. Över 1800 besökare med kanonväder och härlig stämning.

Tack till alla som gjorde denna dag möjlig för Väsbyborna. En dag där vi kunde mötas över generationsgränserna och tillsammans skapa en folkfest för Väsby.

Fritidshemmens dag

Idag firar vi fritidshemmens dag.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritids uppdrag

Fritids utgår de från nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Fira romska nationaldagen

På lördag den 8 april firas den romska nationaldagen för andra gången i Upplands Väsby. Firandet går av stapeln klockan 14 i Messingen, Love Almqvists torg och det kommer att bjudas på musik med Rainer Bollström, Idol-aktuella Aila Grönstrand samt dans och samtal med Angelina Dimiter-Taikon. Självklart blir det även mingel och tilltugg. Dagen inleds klockan … Läs mer